Składanie zeznań w Sądzie Kościelnym przez świadków

Przesłuchania świadków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywają się w zasadzie w siedzibie Sądu, który prowadzi daną sprawę. W określonych sytuacjach możliwe jest przesłuchanie strony czy świadka w innym sądzie kościelnym (np. znajdującym się bliżej jego/jej miejsca zamieszkania, nawet poza granicami Polski) lub też delegowanie do przesłuchania określonego sędziego. W praktyce jednak bywa i tak, że świadkowie przesłuchiwani są na własnej parafii.

Przesłuchania odbywają się według schematu pytań, które przygotowywane są przy udziale Obrońcy Węzła Małżeńskiego i adwokata/adwokatów stron oraz Przewodniczącego Trybunału. Rozpoczyna się od złożenia przysięgi, a kończy odczytaniem protokołu i złożeniem podpisu. Przeciętnie przesłuchanie trwa ok. 2 godziny i w zależności od trudności sprawy, podanej ilości faktów w skardze powodowej, tyle jest zadawanych pytań. Przeciętnie jest ich od około 15 do około 30. Trudno sprecyzować w tym miejscu konkretne pytania, jakie padają w sądzie ponieważ pierwsze kilka pytań to pytania tzw. osobiste ( ogólne ) dotyczące osoby przesłuchiwanej:

  • imię i nazwisko
  • miejsce zamieszkania
  • nazwa parafii, z której pochodzi świadek
  • wykonywany zawód
  • wykonywane praktyki religijne ( niedzielna Eucharystia, regularność w spowiedzi św. )

Kolejne pytania odnoszą się już indywidualnie do danej sprawy, czyli sędzia chce potwierdzić uczciwość strony powodowej w przedstawianiu faktów ukazanych w skardze powodowej, następnie prosi o opisanie lub rozszerzenie niektórych faktów z życia małżeńskiego, opisanych w skardze lub na wskazanie innych zdarzeń, które zdaniem świadka wskazywałyby na ewentualną nieważność związku małżeńskiego. W większości pytania są na tyle szczegółowe i odnoszące się do konkretnych faktów, że nie trzeba się przygotowywać do odpowiedzi, sędzia jedynie oczekuje potwierdzenia, zaprzeczenia lub rozszerzenia niektórych sytuacji, dosłownie w kilku zdaniach.

W toku procesu Sąd Kościelny przesłuchuje tylko wskazanych przez strony świadków.