Kamil Orliński jest założycielem Kancelarii Prawa Kanonicznego z siedzibą w Warszawie oraz jej filiami w Częstochowie, Opolu, Siedlcach i Bielsku-Białej, gdzie także otrzymał wpis na listę stałych adwokatów kościelnych do reprezentowania osób pragnących uregulować swoją sytuację prawną w Kościele.

Jest absolwentem dwóch kierunków: prawa oraz prawa kanonicznego, które ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studia z zakresu prawa kanonicznego ukończył przedkładając do obrony pracę magisterską pod tytułem „Wartość dowodowa świadka z drugiej ręki w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”. Następnie odbył egzamin licencjacki, w wyniku którego nabył uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata kościelnego.

Obecnie Kamil Orliński cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i dlatego też jest doktorantem na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pod naukową opieką ks. dr hab. Marka Saja prof. UKSW przygotowuje rozprawę doktorską.

Adwokat Kamil Orliński w latach 2013-2014 pełnił funkcję prezesa koła naukowego kanonistów działającego przy instytucie prawa kanonicznego KUL. Aktualnie pozostaje członkiem Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce oraz członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Zawodowe zainteresowania adwokata kościelnego Kamila Orlińskiego skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem rodzinnym, procedurą rozwodową oraz stwierdzeniem nieważności sakramentalnych związków małżeńskich.