201802.26
0

„Rozwód Kościelny” – Fakty i Mity

Drodzy czytelnicy, Szanowni Państwo, którzy zastanawiacie się nad funkcjonowaniem sądów kościelnych, pracy adwokata kościelnego lub zwyczajnie planujecie rozpocząć proces związany ze stwierdzeniem nieważności swojego małżeństwa. Pragnę wam wszystkim przytoczyć największe mity i fakty dotyczące procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego z którymi spotykam się na co dzień w swojej pracy. Jednocześnie, niektórzy z Was mają…

201801.11
0

Nieobecność strony pozwanej – Pomaga czy przeszkadza?

Klienci, którzy chcą rozpocząć proces bardzo często zadają pytanie, co się stanie, jeśli strona pozwana nie odpowie na skargę powodową, nie stawi się na przesłuchanie, ani w ogóle nie weźmie udziału w procesie? Czy ma do tego takie prawo? Czy sąd kościelny może ją zobligować do stawiennictwa w sądzie? Otóż nie? Obecność stron w sądzie…

201801.01
0

Po co w ogóle adwokat kościelny? Jaka jest jego rola w procesie przed Sądem Biskupim?

Być może zastanawialiście się czasem kim jest w ogóle adwokat kościelny? Jakie są jego kompetencje w tzw. rozwodach kościelnych czy unieważnieniach małżeństwa? Czy tak samo jak w sądzie cywilnym zakłada na sprawę togę i broni swojego klienta? Może broni jego małżeństwa? Ale jeśli ma bronić małżeństwa, to czym się różni od obrońcy węzła małżeńskiego (…

201710.26
0

Tytuły Nieważności Małżeństwa

     Aby uzyskać pozytywny wyrok w Sądzie Kościelnym, tj. taki, który stwierdzi nieważność zawieranego przed laty małżeństwa, potrzebne jest stwierdzenie istnienia tzw. przeszkód kanonicznych. Prawo kanoniczne ściśle definiuje wszystkie możliwe przeszkody, które mogą stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Bardzo ważnym zadaniem w procesie kanonicznym jest odpowiednie dostosowanie tytułu do historii związku od momentu kojarzenia…

201708.01
0

Składanie zeznań w Sądzie Kościelnym przez świadków

Przesłuchania świadków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywają się w zasadzie w siedzibie Sądu, który prowadzi daną sprawę. W określonych sytuacjach możliwe jest przesłuchanie strony czy świadka w innym sądzie kościelnym (np. znajdującym się bliżej jego/jej miejsca zamieszkania, nawet poza granicami Polski) lub też delegowanie do przesłuchania określonego sędziego. W praktyce jednak bywa i…

201707.01
0

Pytania i procedury

W ciągu roku do sądów kościelnych pierwszej instancji o orzeczenie nieważności sakramentu małżeństwa wpływa ponad 3000 skarg powodowych, z czego tylko 1/3 spraw kończy się wyrokiem orzekającym nieważność sakramentu.= Liczby te mogą wydawać się znaczne, jednak w porównaniu z ilością rozwodów udzielanych w sądach świeckich (GUS podaje, że co 4-5 małżeństwo w Polsce się rozwodzi)…

201705.01
0

Proces skrócony? O co chodzi ?

Procedura kościelna dotycząca stwierdzenia nieważności małżeństwa, która obowiązywała od 1983 roku, była długa i dość skomplikowana. Trwała nawet kilka lat i mogła toczyć się w dwóch lub nawet trzech różnych diecezjach na terenie Polski, a w niektórych przypadkach, ostatecznie trafiała do rozpatrzenia przez Stolicę Apostolską. Wiązało się to również ze sporymi kosztami i stresem wywołanym…